Grafološka ekspertiza

IDENTIFIKACIJA I VERIFIKACIJA


 

  Poređenje originalnog i lažnog potpisa.
  Identifikacija auto falsifikata.
  Identifikacija osobe.
  Verifikacija potpisa (donacija, testament)
  Analiza dva ili više dokumenata
  Autentičnost teksta
  Stanje fizičkog, mentalnog, moralnog pritiska tokom potpisivanje dokumenta.
  Psihološki portret pre povrede i nakon izlaganja osobi.

Grafičko ispitivanje rukopisa je u širokoj upotrebi – dijagnosticira psiho-emocionalna, psihosomatska stanja, krizu prelaznog doba i drugo. Nezavisno grafološko ispitivanje pruža mogućnosti koje koriste odeljenja za regrutaciju, psiholozi, kao i pojedinci zainteresovani za njihov razvoj, analizom ličnih kvaliteta i primenom efikasnih tehnika.