Provera neovlašćenog praćenja

ORGANIZOVANJE KONTRA – NAZORA


 

  Preduzimanje pravovremenih mera kako bi se utvrdilo da li se lice prati, ponekad je u životu značajno. Da li je pod nadzorom nepoznatih lica ili organizacija, kontaktirajte našu detektivsku agenciju. Možemo utvrditi da li ste zaista bezbedni, ili neko pokušava da vas prati na ulici, u kancelariji ili mozda je već instaliran pametni uređaj za snimanje dogadaja i slušanje kod kuće ili na poslu.

  Na primer, možemo da proverimo vaš mobilni telefon da li se prisluškuje. Ljudi su odavno koristili takve moderne i skrivene načine posmatranja i sakupljanja informacije, ali samo u našem vremenu mogu biti efikasne i identifikovane.

  Naša detektivska agencija će vam ponuditi načine da precizno utvrdite da li ste pod tajnim nadzorom ili posmatranjem. Osoblje Agencije ce organizovati svoje protiv mere i brzo utvrditi da li su Vaši uređaji za kuću, stan, radnom mestu na slušanju, i takođe video uređaji za snimanje vaših radnji i kontakata sa zainteresovanim stranama.

  Sami, ne preporučujemo nikome da sprovodi nezavisnu istragu, jer takve slučajeve treba da rešavaju samo profesionalci.

  Zato naša detektivska agencija preporučuje svojim klijentima da povere nama organizovanja kontra-nadzora angažovanjem privatnog detektiva. Oslonite se na našu detektivsku agenciju, na našu modernu tehnologiju, posmatranje i logiku razmišljanja, i nikada nećete pogrešiti u svom izboru.