Potraga za dužnicima

PROBLEMI NEPOVRATNOG DUGA ILI NEPLAĆANJA


 

I privatna i pravna lica suočavaju se sa problemom nepovratnog duga ili neplaćanja sredstava: niko nije osiguran od prevare na različitim nivoima. Žalba vladinim agencijama nije uvek efikasna: proces se može odložiti na mnogo godina. Situacije koje nastaju sa dužnikom ne samo da imaju moralnih poteškoća, već često dovode i do finansijskih problema žrtve.

  Mi ćemo rešiti ovo pitanje efikasno i brzo, možemo da Vam pomognemo u sledećim slučajevima:

  • Pozajmili ste novac, nakon čega je dužnik nestao: on ne podiže slušalicu, ili nema informacija o tome gde se on nalazi.
  • Vi ste, kao privatno ili pravno lice, sklopili ugovor sa organizacijom treće strane da sprovedete transakciju, ali ova kompanija nije ispunila svoj deo ugovora, profitirajući na Vaš račun. Kada ste pokušali da pronađete prevarante, ustanovili ste da pravno lice nije registrovano u relevantnim službenim dokumentima.

Mi smo operativno i metodološki osposobljeni da pronađemo dužnika koji je naručiocu usluge napravio štetu.

  Mi ćemo vam pružiti sve neophodne informacije koje su apsolutno legalne i mogu se koristiti protiv dužnika na sudu ako on odbije da vrati dugove.